Integritetspolicy

för Åhus Brygga Apartment Hotel

Behandlingen av personuppgifter för Åhus Brygga Apartment Hotel´s gäster

Vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi gör allt vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelser i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

Personuppgiftsansvarig

Åhus Brygga Apartment Hotel är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter eller om integritetsskyddet i vår verksamhet så kan du vända dig till

Åhus Brygga Apartment Hotel
Kvittenvägen 8
296 39 Åhus

Beställningar, bokningar och reklamationer

När du beställer eller bokar hos oss via till exempel Internet, telefon eller via receptionen så kommer dina personuppgifter att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning eller bokning. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av våra tjänster samt för marknadsföringsändamål 
Därmed vill vi försäkra er om att inga personuppgifter lämnas ut. 

Personnummer registreras i den mån det behövs för att vi ska kunna ge krediter om du till exempel handlar/bokar mot faktura och måste registreras i kravärenden.

Vid reklamationer eller avbokningar kommer relevanta uppgifter att registreras för att vi ska kunna hantera det specifika ärendet på ett effektivt sätt.

Cookies på vår webbplats

På vår webbplats använder vi cookies för att kunna mäta hur den används. Detta gör att vi kan utvärdera hur den fungerar och göra förbättringar. I och med detta sparas en så kallad cookie i webbläsaren, som gör att det går att se hur besökare klickar sig runt på webbplatsen och hur ofta de kommer tillbaka. Denna information samt IP-adress sparas i 6 månader och tas sedan bort. Om besökaren väljer att inte godkänna cookies sparas ingenting.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna hantera din beställning eller bokning, fakturera, hantera klagomål och reklamationer och för att du ska kunna ta tillvara din rätt när det gäller t.ex garantier. Uppgifter som enligt övrig svensk lag (t.ex bokföringslagen) måste behållas en längre tid, behålls i det ändamålet och under den tid som krävs, och inte längre.

Uppgifter om företag

För enskild näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer. Kontaktpersoner hos företag registreras med adress, telefonnummer, avdelning, e-postadress och befattning om dessa uppgifter anses relevanta för hanteringen av beställning eller bokning.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Åhus Brygga Apartment Hotel. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till ovanstående adress.

Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, bör du också vända dig till ovanstående adress.

Senast ändrad: 2023-01-03